Generalforsamling 2019

Restaurant Karoline Amalie, Uglesøvej 1, 8600 Silkeborg, lægger som vanligt rammer til Zonta Silkeborgs ordinære generalforsamling.

Dagsorden ifølge vedtægterne:

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning
 3. Udvalgsformændenes beretning
 4. Fremlæggelse af regnskab og revisionens beretning
 5. Godkendelse af budget, herunder fastsættelse af kontingent
 6. Valg af formand, næstformand, bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
 7. Valg af revisor og suppleant
 8. Tilpasning af udvalg
 9. Eventuelle forslag fra bestyrelsen eller medlemmer. Forslag skal mailes til formanden senest 2. april 2019.
 10. Eventuelt

Udvalgene er:

 • Aktivitetsudvalg
 • Donationsudvalg
 • Pengeudvalg
 • B&B udvalg
 • Golfudvalg
 • Rejseudvalg
 • PR-udvalg
 • Medlemsudvalg
 • 100-års udvalg

3 minutter ved Mette Østergaard.

 

Husk betaling af medlemskontingent senest 23. april.


Begivenhedsdetaljer

 • Date: