Events: 8th januar 2020

Vi starter det første klubmøde i 2020 med en lille Nytårskur, hvor vores donations-modtagere kommer og får overrakt årets donationer. Rikke Brockstedt fra Restaurant Karoline Amalie arrangerer bobler og snacks, og Karin Mørk fra Donationsudvalget vil motivere og overrække donationerne. Nytårskuren er fra kl 18.30 – 19.30. Herefter fortsætter vores ordinære klubmøde med deltagelse af […]