Zonta klubmøde oktober på Restaurant Hjejlen

Aftenens program er som følger:

  1. Lise Schmidt Hjælp Hinanden – om førstehjælp og brug af hjertestarter
  2. 3 minutter ved Tina
  3. Nyt fra formanden
  4. Nyt fra udvalgene
  5. Eventuelt

Husk at melde afbud senest mandag den 7. oktober kl. 12.00. Betaling af kr. 225,00 indsættes på Zontas konto i Nordea 2380-6263790829 eller betales MobilePay 53365.  Betaling skal indbetales senest den 7. oktober !!    

Evt. afbud er kun gældende ved mail til Britta Bang på: brittabang@msn.com

NB: Mødet foregår på Restaurant Hjejlen, Havnen, Silkeborg


Begivenhedsdetaljer

  • Date: