Om klubben

 • Klubben har 43 medlemmer.
 • Vi mødes den anden onsdag i måneden fra august til juni.  Vi begynder kl. 18.30 og slutter ca. kl. 22.00.
 • Klubbens kontingent er for år 2020/21 kr. 1.500. Det betales årligt i april. Beløbet dækker alle internationale kontingenter.
 • Indmeldelsesgebyr kr. 450,- skal betales til Zonta International (klubbens kasserer sørger for det)

Vedtægter for Silkeborg

Udvalg:

 • Aktivitetsudvalg
 • Donationsudvalg
 • Golfudvalg
 • Pengeudvalg
 • PR/web-udvalg
 • Rejseudvalg
 • Medlemsudvalg
 • Banko & Boblerudvalg

Bestyrelsen pr. 1. maj 2020

 • Jette Philipsen, formand
 • Judith Mølgaard, næstformand
 • Lene Blokager, kasserer
 • Britta Bang, sekretær
 • Gurli Frølund Winther

Suppleanter

 1. suppleant Erna Bornhøft
 2. suppleant Helle Grønne

Revisorer

 • Revisor: Erna Bornhøft
 • Suppleant: Helle Svendsen