roses2

Alle hjemmemøder i Silkeborg holder vi på Restaurant Karoline Amalie.
Alle hjemmemøder i Silkeborg holder vi på Restaurant Karoline Amalie.
Silkeborg Museum med byens ældste indbygger: Tollundmanden.
Silkeborg Museum med byens ældste indbygger: Tollundmanden.

 

Om klubben

 • Klubben har 38 medlemmer.
 • Vi mødes den anden onsdag i måneden fra august til juni.  Vi begynder kl. 18.30 og slutter ca. kl. 22.00.
 • Klubbens kontingent er for år 2018/19 kr. 1.500. Det betales årligt i april. Beløbet dækker alle internationale kontingenter.
 • Indmeldelsesgebyr kr. 450,- skal betales til Zonta International (klubbens kasserer sørger for det)

Vedtægter for Silkeborg

 

Udvalg

 • Aktivitetsudvalg: Helle Grønne, Maria Stobbe, Mette Østergaard, Stine Engelsen, Gitte Jensen
 • Donationsudvalg: Karin Mørk, Bente Schulz, Lene Eriksen, Oline Hedvall
 • Golfudvalg: Kirsten Bank Iversen, Kris Brunsborg, Lene Blokager
 • Pengeudvalg: Tina Juul Skov, Ulla Hedevang, Kirsten Larsen
 • PR/web-udvalg: Britta Bang, Lene Blokager, Lissi Schulz
 • Rejseudvalg: Annie Sølling, Tove Grosbøl, Gurli Winther
 • Medlemsudvalg: Anna Marie Holst, Britta Bang, Helle Svendsen
 • Østjysk Samarbejde: Jette Philipsen, Charlotte Kold

 

Bestyrelsen pr. 1. maj 2018

 • Rie Elstrøm, formand
 • Jette Philipsen, næstformand
 • Lene Blokager, kasserer
 • Sissi Svenningsen, sekretær
 • Annie Sølling

Suppleanter

 1. suppleant Erna Bornhøft
 2. suppleant Helle Grønne

Revisorer

 • Revisor: Erna Bornhøft
 • Suppleant: Helle Svendsen