roses2

Alle hjemmemøder i Silkeborg holder vi på Restaurant Karoline Amalie.
Alle hjemmemøder i Silkeborg holder vi på Restaurant Karoline Amalie.
Silkeborg Museum med byens ældste indbygger: Tollundmanden.
Silkeborg Museum med byens ældste indbygger: Tollundmanden.

 

Om klubben

 • Klubben har 40 medlemmer.
 • Vi mødes den anden onsdag i måneden fra august til juni.  Vi begynder  kl. 18.30 og slutter ca. kl. 22.
 • Klubbens kontingent er for år 2017/18 kr. 1.500. Det betales årligt i april. Beløbet dækker alle internationale kontingenter.
 • Indmeldelsesgebyr kr. 450,- skal betales til Zonta International (klubbens kasserer sørger for det)

Vedtægter for Silkeborg

 

Medlemsmøder

På vores næste møde – den 10. maj – skal vi på besøg på Neder Kjærsholm i Kjellerup..

Udvalg

 • Aktivitetsudvalg: Erna Bornhøft, Helle Grønne, Marie Jepsen, Anette Kubel, Marit Beck Jørgensen, Kirsten Støve Larsen
 • Donationsudvalg: Jette Philipsen, Anna Marie Holst, Mette Østergaard, Karin Mørk, Kirsten Bank Iversen
 • Golfudvalg: Kirsten Bank Iversen, Kris, Lene Blokage, suppleant Bente Schulz
 • Pengeudvalg: Lise Rosted, Karin Mørk Hansen, Lone Borre, Nina Allin, Dorte Lyngholm Prang, Inga Vilstrup, Gitte Jensen.
 • PR-udvalg: Britta Bang
 • Rejseudvalg: Anne Marie Christensen, Annie Sølling, Tove Grosbøl, Bente Schulz
 • Medlemsudvalg: Anna Marie Holst, Britta Bang, Charlotte Kold
 • Jubilæumsudvalg: Annie Sølling, Anna Marie Christensen, Tove Grosbøl, Erna Bornhøft

Program 2017/18 fra Aktivitetsudvalget

Den 11. januar – Jens Nedergaard – formand for Hjejleselskabet

Den 8. februar – Kvinder i uniform,  kvinder i forsvaret i en mandsverden ved Anne Christiane Castenschiold Bill, som har været i forsvaret i 30 år – hjemmemøde på Karoline Amalie.

Den 8. marts –  Tina W. Frandsen: Europa i en brydningstid, store økonomiske og politiske udfordringer,

Den 5. april – Årsmøde (tidligt pga. påsken) på Karoline Amalie

Den 10. maj – Neder Kjærsholm

Den 21. maj –  Bagagerumsmarked, Silkeborg

Den 14. juni – Sommerarrangement med gåtur rundt Almindsø

Den 5. august – Samsø, vi besøger Annie Sølling

Den 1. september – 25 års jubilæum

Den 8. september – Golfdagen

Den 14.- 16. september – Distriktsmøde

Den 11. oktober – Lisbeth Løvenov, Zonta Danmarks formand –  besøger os

Den 8. november – Banko og bobler

Den 13. december – Julehygge

Den 10. januar 2018  – Nytårs møde på Karoline Amalie

Den 14. februar 2018 – A Herford Beefstouw Århus

Den 14. marts 2018 – Madværkstedet Silkeborg

Den 11. april 2018 – Årsmøde på Karoline Amalie

Den 9. maj 2018 – Møde på Karoline Amalie

Den 13. juni 2018 – Sommerudflugt

 

Bestyrelsen pr. 1. maj 2017

 • Rie Elstrøm, formand
 • Jette Philipsen, næstformand
 • Tina Juul Skou, kasserer
 • Sissi Svenningsen, sekretær
 • Annie Sølling

Suppleanter

 1. suppleant Erna Bornhøft
 2. suppleant Helle Grønne

Revisorer

 • Revisor: Erna Bornhøft
 • Suppleant: Helle Svendsen