Ny bestyrelse i Zonta Silkeborg

 

 

Kvinder fra Silkeborg arbejder for at styrke kvinders rettigheder lokalt, nationalt og internationalt.

Organisationen og netværket Zonta International, er også lokalt repræsenteret i Silkeborg, og ved årsmødet har afdelingen netop sammensat den nye bestyrelse. Formandsposten gik til Jette Philipsen, næstformand blev Judith Mølgaard, og posten som kasserer håndteres af Lene Blokager. Sekretær i bestyrelsen blev Britta Bang. I øvrigt består bestyrelsen af past formand Rie Elstrøm, samt suppleanter, Erna Bornhøft og Helle Skaanild Grønne og revisor Erna Bornhøft samt revisorsuppleant Helle Svendsen.

Zonta International er en partipolitisk og religions-neutral kvindeorganisation og netværk, der har 29.000 medlemmer i 63 lande og ønsker en verden, hvor kvinders rettigheder anerkendes som menneskerettigheder og hvor hver eneste kvinde har mulighed for at udvikle og udnytte sine evner. I en sådan verden har enhver kvinde adgang til alle ressourcer og er repræsenteret i besluttende organer på lige fod med mænd og i en sådan verden lever ingen kvinde i frygt for vold.

Zonta Silkeborg fungerer som et lokalt netværk af kvinder, der er engageret i og arbejder for at opfylde Zontas internationale formål: Anerkendelse og styrkelse af kvinder lokalt og nationalt. Gennem samvær i klubben lærer kvinderne samtidig hinanden at kende – det giver en åbenhed og en forståelse for de enkelte medlemmers erhverv og hverdag. For at skabe et økonomisk overskud, der kan bruges til foreningens arbejde, arrangerer kvinderne hvert år eksempelvis golfturnering, modeshows, foredrag, events og loppemarked.

Artiklen er bragt i Midtjyllands Avis den 12. juni 2019 – læs den her.