Årsmøde 14. april gennemføres

Kære alle i Zonta Silkeborg

Endnu en gang må jeg desværre meddele, at vores marts møde også må aflyses pga Corona restriktionerne.

Jeg håber, at I alle har det godt trods hverdagens mange begrænsninger.

Planen var jo, at vi skulle have afholdt Nytårskur den 13. januar for at følge op på successen fra 2020 med at invitere modtagerne af vores donationer.

Nytårskuren kunne desværre ikke lade sig gøre hverken i januar eller i februar, men heldigvis har vi et kreativt Donationsudvalg.

Udvalget har fået en god og alternativ ide til at præsentere donationerne – herom hører vi nærmere fra udvalget 😊

Det er for mig vigtigt, at vi sætter fokus på vores donationer og modtagerne af disse, da det er hele essensen af ZONTA´s arbejde:

Zonta arbejder for at forbedre kvinders juridiske, politiske, økonomiske, uddannelsesmæssige, sundhedsmæssige og faglige status på globalt og lokalt plan.

Alle i klubben har bidraget til dette arbejde via vores arrangementer, og derfor er præsentationen og motivationen for uddelingen af donationerne en selvfølgelig afslutning på dette arbejde.

Vi har i bestyrelsen besluttet, at hvis vi ikke kan samles fysisk til Årsmødet den 14. april, vil vi gennemføre dette møde virtuelt, så sæt kryds i kalenderen.

ZONTA Danmark hører til ZONTA DISTRICT 13 (Danmark, Norge, Island, Litauen) og vi har fra distriktets nomineringskomité modtaget vedhæftede skrivelse, hvor vi opfordres til at anmelde kandidater til posterne:

  • Vicegovernor
  • Suppleant for kasserer
  • Medlemmer til nomineringskomiteen.
  • Det kunne være en god ide, om ZONTA Silkeborg, som én af Danmarks største klubber, var repræsenteret.

Læs skrivelsen og konditionerne og meld tilbage til mig med jeres ønske om at kandidere til én af posterne.

 

De bedste hilsner og forhåbentlig snarlig gensyn

 

Jette Philipsen