Kom tæt på det udenlandske prostitutionsmiljø i Danmark

Tirsdag den 5. november klokken 18.30 – 21.00 inviteres alle interesserede til at møde op i auditoriet på VIA University College i Viborg til foredrag med fokus på det udenlandske prostitutionsmiljø.

Det er Zonta Viborg, der står som arrangør – men alle er velkomne; der er dog kun plads til et begrænset antal deltagere.

Entrébilletter á 50 kroner købes på Zonta Viborgs MobilePay nr. 94778. Husk at skrive navn i kommentarfeltet. Kaffe kan købes i pausen.

I november har Zonta International i 100 år arbejdet for at forbedre kvinders muligheder og rettigheder, og i den anledning har Zonta Viborg inviteret jordemoder Dorte Gammelholm til at fortælle om sit arbejde i Center mod Menneskehandel i det Mobile sundhedstilbud. Ud over sit almindelige jordemoderjob på Aalborg Universitetshospital er Dorte frikøbt 15 timer pr uge af Center mod Menneskehandel under Socialstyrelsen.

Det Mobile Sundhedstilbud har eksisteret siden maj 2010 og er et gratis og anonymt tilbud til alle potentielt handlede personer, som opholder sig illegalt i Danmark. De prostituerede kommer fortrinsvis fra Thailand, Nigeria, Østeuropa og Sydamerikanske lande.

I sit arbejde i Center mod Menneskehandel laver Dorte opsøgende arbejde på cirka 100 massageklinikker. Her tilbydes de udenlandske kvinder blandt andet et sundhedstjek, og det afdækkes, om der er mulige ofre for menneskehandel blandt kvinderne.

Dorte vil fortælle om kvindernes baggrund, vilkår og handelshistorie og ydermere fortælle om brobygning til sundhedsvæsenet, socialfaglige medarbejdere samt til politi og skat.

Der vil blive vist unikke billeder og film fra prostitutionsmiljøet. Entréindtægterne samt eventuelle donationer vil Zonta Viborg overrække til Dorte, som vil bruge beløbet på vitaminpiller og lignende til kvinderne, der ofte lever under meget dårlige forhold.