Kronprinsesse Mary vil give verdens piger og kvinder ret til selv at bestemme over deres liv

I de kommende døgn deltager kronprinsesse Mary i en stor, international konference i Nairobi i Kenya, hvor målet er at styrke piger og kvinders rettigheder.

  • Hver dag dør flere end 800 kvinder i forbindelse med fødsler,
  • hver dag bliver 33.000 piger gift, inden de er fyldt 18 år, og
  • på verdensplan har flere end 230 millioner kvinder ikke adgang til moderne prævention.

Når kronprinsesse Mary rejser ud i verden og besøger en landsbyskole, går rundt i en flygtningelejr eller vises rundt i en sundhedsklinik, kan hun med egne øjne se, hvad det betyder for piger og kvinder at få retten til at bestemme over deres eget liv.

Muligheden for at vælge kan betyde, at en pige ikke bliver gravid og tvinges til at føde et barn, mens hun selv er et barn. Muligheden for at kunne træffe et selvstændigt valg kan føre til, at hun kan afslutte sin skole og måske få en uddannelse, så hun kan skabe sig en fremtid. Senere vil hun kunne vælge at få det antal børn, hun kan brødføde og hjælpe på vej. Og i det store perspektiv kan styrkede rettigheder for piger og kvinder være med til at sikre, at befolkningstilvæksten kommer under kontrol, og at risikoen for fødevaremangel nedbringes.

På sine rejser har Kronprinsessen også set, hvad der kan ske, når piger og kvinder ikke har et valg: Hun har mødt unge piger, der har stået med et lille barn i armene og stirret ind i en håbløs fremtid, og hun har talt med piger og kvinder, der aldrig har fået en chance for selv at forme deres liv.

Konferencen har intet med Zonta at gøre, men tallene herover taler deres tydelige sprog: Zontas arbejde er – desværre – lige så vigtigt i dag, som det var for 100 år siden, da organisationen kom til verden. Og det nytter, når vi bruger ressourcer og tid på at slås for verdens kvinder.