Maj mødet aflyses grundet corona-hensyn

Kære ZONTA damer.

Håber I kan holde humøret oppe i denne meget mærkelige tid med restriktioner for vores sociale liv.

Vi påbegynder i denne uge det nye ZONTA år  1. Maj 2020 – 30. April 2021.

Vi starter desværre året med at aflyse vores klubmøde den 13. Maj.

Da myndighederne først melder ud den 10. Maj om vi må forsamles mere end 10 personer, har vi ikke mulighed for at forberede et møde på bare 2 dage; ligeledes ved vi heller ikke, om Restaurant Hjejlen må åbne og tage imod os.

Vi håber på at kunne gennemføre vores sommermøde den 10. Juni.

Aktivitetsudvalget er frisk på at arrangere et udendørs-møde, så lad os håbe det bliver muligt. Info følger.

De af bestyrelsen foreslåede vedtægtsændringer i §7 er vedtaget med fuld opbakning. Den nye tekst i §7 er indskrevet på vores hjemmeside.

Vi byder Gurli velkommen i bestyrelsen og sender en STOR TAK til Rie for en fantastisk indsats både som formand og past-formand.

Med hensyn til de punkter på Årsmødets dagsorden, som vi ikke har klaret via mail, så vil vi samle op på disse, når vi igen kan mødes.

ÅRSKONTINGENT: 

Årskontingent er uændret kr 1.500,- som bedes indbetalt senest den 30. April til: konto 2380-6263790829 eller MobilPay 53365

For medlemmer under 30 år er kontingentet  kr 750,-  

De bedste hilsner med håbet om at vi snart ses igen !

BESTYRELSEN
Jette Philipsen