Zonta støtter “ENDING CHILD MARRIAGE”

Der er Zonta Distriktsmøde i København den 13. – 14. september efterfulgt at Zontas danske landsmøde den 15. september 2019.

I den anledning stiller 250 Zonta-damer op på Rådhuspladsen fredag kl. 17.45 og danner et  Z med orange paraplyer. I dette 100 års jubilæumsår støtter ZONTA INTERNATIONAL op om UNICEF´s projekt: “ENDING CHILD MARRIAGE”  – det projekt, som vi ved vores lokale arrangementer også bakker op om.

I nedenstående link er der en opdatering på den kæmpe opgave det er at forhindre børne-ægteskaber og mere information om, hvilken økonomisk støtte organisationen Zonta giver til dette projekt, og som Zonta Silkeborg er en del af. Det er en uvurderlig indsats også selvom den kun kan foregå med små skridt.

I linket kan du læse hvilke lande der er fokus på og hvordan opgaven gribes an.

https://foundation.zonta.org/EndingChildMarriage