Projekter

Klubben støtten mange forskellige sager. Vi støtter hvert år Zonta Internationals projekter med et beløb, og vi deltager både i nationale projekter og lokale projekter. I 2019 har vi haft held til at indsamle 66.000 kr. til velgørende formål takket være en stor indsats fra Golfudvalget, Banko&Bobler, Donationsudvalget og Pengeudvalget.

Følgende formål har fået donationer i 2019:

Kr. 20.000 – Ending Child Marriage
Kr. 20.000 – børnehjemmet Grønland
Kr. 10.000 – Giv en pige ret
Kr. 10.000 – Mødrehjælpens julehjælp
Kr. 2.600   – SOS Børnebyerne
Kr. 2.600   – Plan/Børnefonden

Økologiske bleer m.v. til hhv. Silkeborg & Herning Krisecentre.